BASIN BÜLTENİ
(Kutlama Mesajı)
 
Dünya Kültür Mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından her yıl düzenlenen “18 Mayıs Dünya Müzeler Günü” çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
ICOM Milletlerarası Müzeler Konseyince 2017 için ana tema “Müzeler ve Tartışılan Tarih: Müzelerde Konuşulmayanı Dile Getirmek” olarak belirlenmiştir.
Müzeler Günü etkinliği kapsamında; İlimiz Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan konferans programlarında, yazılı görsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, halkımızın üzerinde yaşadığı bölgenin geçmiş ve yaşayan geleneklerini barındırması bakımından önem taşımakla beraber turistik ürün olarak da sunulan bölgesel değerlerinin tanıtılması, kültür varlıklarımızın korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılması ve yurt dışına kaçırılmamasını sağlamak, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğu da göz önüne alınarak, özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmaktır. Bu sebeple Aksaray halkımızın etkinliklere katılım sağlayarak müze ve ören yerlerimizi (Ihlara Vadisi, Manastır Vadisi, Aşıklıhöyük, Acemhöyük Saratlı yeraltı şehirleri vb.) ziyaret etmesini bölgemizin kültürel zenginliklerinin bilincinin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum;
Vatandaşlarımızın, “Müzeler Günü” nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar dileyerek, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
 
          Aykut PEKMEZ
  Aksaray Valisi