2018 yılı GYUD Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Aksaray Valiliği Personeline Ait Unvan Bazlı Listeler ektedir.
 
EK:

1-Aksaray Valiliğinde İlan Edilen Görevde Yükselme Sınavına Tabi Unvanlı Boş Kadrolar İçin Yazılı Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Kesin Değerlendirme Sonuç Listeleri;
 
Yazı İşleri Müdürü
Nüfus Müdürü
Şef
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni