T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 

Aksaray Valiliğinden
24.02.2016 TARİHİ VE 2016/1 NO'LU ÇİĞ SÜTÜN TOPLANMASI, NAKLİ, DEPOLANMASI, PAZARLANMASI VE KABULÜ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
Karar Tarihi:   ..../10/2017                                                                            
Karar No      :  2017/1
 
MADDE 1- Aynı kararın 7 ıncı maddesine aşağıdaki 14 üncü ve 15 inci fıkra eklenmiştir.
 
 ''(14) Mobil Araç Takip Sistemi (MATS) üzerinde bulunan mobil hatların ücretlerinin birlikler tarafından ödenmesine, ücretlerin ödenmediği zaman cezai işlemin araç başına olacak şekilde (herbir araç için ayrı ayrı) birliklere uygulanacaktır.''2016/1 Nolu Çiğ Sütün Toplanması, Nakli, Depolanması, Pazarlanması ve Kabulü Hakkında Kararın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.''
 ''(15) 2016/1 ve 2016/3 no'lu kararlarda belirtilen ve yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren cezai işlem gerektiren hususlarda 2017/1 no'lu bu kararın yayınlanıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kapalı olan hatların tamamının ücretinin ödenip MAT sistemi üzerinden takibinin yapılabildiği zamana kadar geçen sürede cezai işlem uygulanmayacaktır.''
 
 
MADDE 2-Aynı kararın 8 inci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek söz konusu maddeye 13 üncü fıkra eklenmiştir.
 
   ''(7) Taşıma sıcaklığı ve süresi, çiğ inek sütünün güvenilirliği ve kalitesi üzerine olumsuz etkileri önleyecek şekilde işleme tesisine veya toplama merkezine sütün taşınmasına uygun olmalıdır.Tanımda adı geçen sıcak süt ile ilgili olarak; sabah sağılan sütler sabah, akşam sağılan sütler akşam olmak üzere iki seferde işletmeye getirilmelidir. Sabah ve akşam sağılan sütler 6. fıkradaki şartlar dikkate alınarak işleme / toplama tesisine getirilmelidir.
Bu kapsamda ilimiz genelinde sağım saatleride göz önünde bulundurularak;
Aylar
Sabah Çiğ Süt Topla Saatleri
Akşam Çiğ Süt Toplama Saatleri
Kasım-Aralık-Ocak-Şubat
07:30-09:30
17:00-19:00
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran
06:30-08:30
18:30-20:30
Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim
06:30-08:00
19:00-21:00
 
Belirtilen saatlerde 2 (iki) saat içinde çiğ sütün toplama işlemlerini tamamlayarak süt toplama/süt işleme tesisine ulaştıracaklardır.Belirtilen çiğ süt toplama saatleri dışında sıcak süt toplamasına izin verilmeyecektir. MAT sisteminde ve yapılacak kontroller sonucunda ; gün içerisinde belirtilen saatlerden sonra soğutulmamış çiğ süt toplayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.(Soğuk süt taşıyan nakil araçları hariç) ''
 
 
 
     
      ''(13) Süt toplama araçlarında süt dışında başka bir şey taşınamaz ancak torbalı kesif yemin süte fiziksel, kimyasal ve biyolojik bulaşmayı engelleyecek şekilde Saat : 11:00 ile 16:00 arasında dağıtımı yapılabilir.''
 
 
 MADDE 3- Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
 MADDE 4– Bu karar hükümlerini Aksaray Valisi yürütür.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          05/10/2017
                                                                                                         
 
                                                                                                        Aykut PEKMEZ           
                                                                                                                  Vali