BASıN AÇıKLAMASı
 
 
Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gelir getirici projeler kapsamında hayvancılık projeleri uygulanmaktadır.
Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından; yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan, 3294 sayılı kanun kapsamında olan kişi ve ailelerin gelir seviyesini yükseltmek, istihdamı artırmak, tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek amacıyla uygulanan süt inekçiliği projesi kapsamında; İlimiz Merkez Köylerinde ikamet eden 37 üretici aileye 2’şer baş Holstein ırkı gebe düve ve yem dağıtımı 12.04.2017 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu proje için 758.019,00 TL kaynak kullanılmış olup, proje fayda sahipleri kullanılan kaynağı ilk iki yıl ödemesiz, ikinci yıldan itibaren altı yılda altı eşit taksitte faizsiz olarak geri ödeme yapacaklardır.
Söz konusu projelerde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden projeye teknik destek sağlanacağına ilişkin taahhüt alınarak, fayda sahiplerine hayvan bakım eğitimi verilerek projeden yararlananların sürdürülebilir gelir elde edebilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
                                                                                                 Aksaray Valiliği