T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 
 
 

 
KORUYUCU AİLE


Bulunduğunuz Yer: YÖNETİM  >>    Kamu Kurumları  >>   TMO Aksaray Şube Müdürlüğü

 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AKSARAY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AKSARAY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜKurum Amiri Adı Soyadı :
MEHMET ALİ KAYIK

Kurumun;

Adı : Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Şube Müdürlüğü

Şube Teşkilat Yapısı : Şube Merkezi, Acıpınar ve Aratol Tesisleri, Ereğli Merkez ve Kargacı Tesisleri, Niğde ve Şereflikoçhisar Ajans Amirlikleri ve bağlı Eşmekaya, Çakmak ve Ulukışla Tesisli Ekibi, Evren, ,Bozkır, Ağaçören,Kaçarlı ve Devedamı geçici alım ekipleri, Acıpınar Kiralık Depo Tesisleri.

Görev Alanı : Aksaray, Niğde ili ve Şereflikoçhisar, Ereğli, Evren ilçeleri

Adresi : Ereğli Kapı Mahallesi Bedüüzaman Cad.No:56 68100 /Aksaray

Web Adresi : www.tmo.gov.tr

E-Posta Adresi : Aksaray.sube@tmo.gov.tr

Telefon No : 0 382 213 1058

Faks No : 0 382 213 49 61


KURUMUN AMAÇ VE GÖREVLERİ:

KAPSAM :

TMO; 8 / 6 / 1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunan İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

AMAÇ:

Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan Devlet tekelini işletmek amacı ile teşkil edilen Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

GÖREVLERİ:

 • TMO, kuruluş amacının gerçekleşmesi için;Faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satışını yapmak, gerekli stok tesisini ve muhafazasını sağlamak suretiyle, bu ürünlerin piyasalarında istikrar sağlamak,

 • Gerek görülen durumlarda faaliyet konularına giren ürünleri ve bu ürünlerin mamullerini dış piyasalardan satın almak, 

 • Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak,

 • Hububatı Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, önceden belirlenmiş olan kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak,

 • Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve kalibrasyon işlerini yapmak, 

 • Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak,

 • Mevcut ve bundan sonra devreye girecek silo veya diğer depolama tesislerini işletmek,

 • Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüd, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak,

 • Gerektiğinde, faaliyet konularına giren ürünleri ve bunlardan elde edilecek mamülleri depolamak üzere depolama tesisleri kurmak,

 • Kurulan tesislerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, araç ve makinaları bulundurmak, gerekirse bu amaçla atelyeler kurmak ve imalat yapmak veya bunlar için gerekli makine ve donatımın yurt içinden veya dışından alımını yapmak,

 • Kurulan tesisler ile, mevcut malzeme, makine ve cihazların artık kapasitelerini değerlendirmek,

 • Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında her türlü alım, satım, nakliyat, imalat, depolama ve muhafaza işleri için şirket ve kooperatifler kurmak veya bu amaçla kurulan ortaklıklara katılmak,

 • Dünya hububat üretimi hareketlerini ve fiyatlarını izlemek, değerlendirmek, faaliyet konuları ile ilgili her türlü yayınları yapmak,

 • Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında teşkilat ve tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak,

 • İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,

 • Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,

 • Her yıl Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan yerlerde, haşhaş ekimi yapacak olanlara izin belgesi vermek, haşhaş ekimi, afyon ve kapsül üretimini kontrol etmek ve Bakanlar Kurulu'nun tespit edeceği fiyattan bu ürünleri satın almak,

 • Haşhaş kapsülü, afyon ve tıbbi bitkilerden alkaloidler ve uyuşturucu maddeler ile türevlerini imal edecek fabrikalar ve bunlarla ilgili entegre tesisler kurmak ve kurulmuş olan fabrikaları işletmek,

 • Uyuşturucu maddelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak, bilimsel ve tıbbi amaçlı uyuşturucuları ithal etmek,

 • Haşhaş türlerinin, tohum, afyon ve kapsülün ihtiva ettiği morfin ve alkaloidler yönünden ıslahı için araştırmalar yapmak ve araştırma izni verilen diğer kuruluşların bu konuda yapacakları çalışmalara katılmak.   şeklinde sıralanabilecek görevleri yürütür.

VATANDAŞIN HİZMETLERE EN KOLAY VE HIZLI ŞEKİLDE ULAŞIM YOLLARI :

 • TMO Genel Müdürlüğü Hizmet StandartlarıAksaray İl Genel MeclisiAksaray İl Emniyet MüdürlüğüAlo 150 BimerAksaray İl Jandarma KomutanlığıHaydi Kızlar OkulaAksaray ÜniversitesiAksaray Milli Eğitim MüdürlüğüAksaray İl Çevre ve Orman MüdürlüğüAksaray İl MüftülüğüAksaray Tarim İl MüdürlüğüAksaray Sağlık İl MüdürlüğüAksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Hükümet Meydanı 68100 AKSARAY - Telefon: 0 (382) 213 50 20 - Faks: 0 (382) 213 11 50 - E-Posta: aksaray@icisleri.gov.tr

Web sitemizi daha iyi görüntülemek için Internet Explorer 8+, Google Chrome 14+ veya Firefox 4+ tarayıcılarını kullanınız.