Saffet Efendi, Sıra Sıra Kazanlar, Karabiber Aş Olmaz, Ceyran, Derviş Hanım Bakmazmısın Postuna, Turna, Kazım, Eşmekayanın Kavakları, Aksaray Sürmelisi, Elif Kızın Obaları, İstanbul Yolları, Osman Abim Evde mi, Tombul Bilekli Gelin, Oy Niye Yandim Niye ve Güvercinim Sütbeyaz. Bunlardan düğünlerde en çok söylenenleri şunlardır:
KESİK ÇAYIR: (Ahmet GÜRSES)
Kesik çayır biçilir mi, sular soğuk içilir mi?
Bana yardan geç diyorlar, yar tatlıdır geçilir mi?
(Burada oynayanlar bir uzun hava söylerler)
Sabahtan uğradım ben bir güzele.
Güzel ağlatmadı, güldürdü beni, Ay gelin, sürmelim.
(Bundan sonra oynak bir hava söylenir)
Kaymakam kızı, etme bu nazı, gel bize bazı bazı
Elinizden, elinizden kurtulaydım dilinizden.
Yeşil başlı ördek olsam sular içmem gölünüzden aman.
(tekrar uzun hava)
Ben güzelden vefa ummazdım, aman ummazdım.
Ak gerdan üstüne kondurdu beni. Ay gelin sürmelim.
Kaymakam kızı, etme bu nazı, gel bize bazı bazı.

EŞMEKAYANIN KAVAKLARI: (Ahmet GÜRSES)
Eşmekayanın kavakları gölgeli
Yel vurdukça denizleri dalgalı
Bugün efelerin başı gavgalı
Beyleri, beyleri eşmekaya beyleri
Beyleri gördükçe a canım, şaşırıyorum dilleri
Eşmekayadan çıktı bir buhur deve
Ağzında dikeni yer geve geve
Kız Allah’ın seversen, gel bizim eve
Beyleri, beyleri Eşmekaya beyleri
Eşmekaya dedikleri bir küçük avlı
Avlının içinde kır atım bağlı
Kurşunu yedimde ciğerim dağlı
Beyleri, beyleri Eşmekaya beyleri
Eşmekayanın bülbülleri ötüyor,
İki testi almış suya gidiyor,
Kaşı ile gözü gel gel ediyor,
Beyleri, beyleri Eşmekayanın beyleri.


SIRA SIRA KAZANLAR: (Ahmet GÜRSES)
Sıra sıra kazanlar gelin, gelin,
Kara yazı yazanlar amman,
Kara yazı yazanlar amman,
Cennet yüzü görmesin gelin, gelin,
Aramızı bozanlar amman,
Aramızı bozanlar amman,
A benim nazlı yarim amman
Çorbası tuzlu yarim vay, vay.
Çık daldan kiraz deşir gelin, gelin,
Dibinde gayfe pişir amman,
Dibinde gayfe pişir amman,
Her gayfeyi içtikçe gelin, gelin,
Beni aklına düşür amman,
A benim hacı yarim amman,
Beni aklına düşür amman,
Başımın tacı yarim vay, vay,
Bir taş attım alıca gelin, gelin,
Bir kuş vurdum delice amman,
Yenile bir yar sevdim gelin, gelin,
Gözleri sürmelice amman.
Gözleri sürmelice amman.
A benim nazlı yarim amman,
Çorbası tuzlu yarim vay, vay.


KALDIR DUMANINI GÖSTER YÜZÜNÜ: (Taşpınarlı Aşık Mahmut)
Kaldır dumanını, göster yüzünü,
Var mı koyağında kar, Hasandağı,
Karlı, buzlu sulardan içeyim,
Yüreğim yaralı duy, Hasandağı,
Hasandağı diye namın duyulur,
Eteğinde mor koyunlar yayılır,
Gün dönünce güzellerin dağılır,
Kanayan yaramı sar Hasandağı.
Hoş yaratmış cemalini yaradan,
Çatılmış kaşların hilal, karadan,
Suyun taksim olur Helvedereden,
Akıyor damarın göl, Hasandağı.


SÜPÜRGESİ YONCADAN: (Ahmet GÜRSES)
Süpürgesi yoncadan, süpürgesi yoncadan,
Gayet beli inceden, aman gayet beli inceden,
Ben seni sakınırım, ben seni sakınırım,
Yerdeki karıncadan, aman yerdeki karıncadan,
Hanım şaşır beni,
Aşka düşürdü beni,
Aşk adamı ağlatır,
Dert adamı söyletir.

ELİF KIZIN OBALARI: (Ahmet GÜRSES)
Elif kızın obasını gezmeli
Galem alıp kaşın, gözün yazmalı
Annı top kekilli, burnu yazmalı
Elif derler bir güzele yangınım
Dinga da dinga da dinga bak
Esme hey bad-ı sabah hey
Bad-ı sabah eserse
Seyranımda buradan geçerse
Kabağıda boynuma takarım hey
Hovardayı gözden çıkarırım aman
Senin gibi yosmayı hey
Haydi pazarlarda satarım hey
Elifin mendiline mestine
Selam verir yarenine dostuna hey
Bende kurban olam dostuna hey
Uyan koç Elifim tacın göründü
Dinga da dinga da dinga bak
Esme hey bad-ı sabah hey
Bad-ı sabah eserse
Seyranımda buradan geçerse
Kabağıda boynuma takarım hey.


AKSARAY’IN KAPILARI: (Asaf GÜVEN)
Aksaray’ın kapıları sürgülü
Siyah saçı sırma ile örgülü
Haticem de genç yaşında vergili
Alırım Haticem koymam orada.
Aksaray’ın kapıları çatallı
Kırk gün oldu yardan ayrı yatalı
Kız ben seni sevip alıp kaçalı
Alırım aslanım koymam orada.


KAPILARI GATIRAN: (Aşık Molla)
Kapıları gatıran
Fatma beni batıran
Fatma değil anası
Beni mahpus yatıran
Aman, aman hopla gel
Al fistanı topla gel
Kapıları kalındır
Kardeşleri zalımdır
Zalım olsa ne yapar
Fatma benim malımdır
Aman, aman hopla gel
Al fistanı topla gel

İSTANBUL YOLUNDA (Ahmet GÜRSES)
Dalma beyim dalma çaylar derindir
Yolunda bekleyen taze gelindir
Size verdi ise Mevlam kerimdir
Aman, aman, aman, aman,
İstanbul yolunda kuş katar, katar
Eşinden ayrılmış bir keklik öter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Aman, aman, aman, aman,
İstanbul yoluna uzak dediler
Zülüfü gerdana tuzak dediler
Aman, aman, aman, aman,
İstanbul yoluna diktim gözümü
Bir yiğit yoluna verdim özümü
Aman, aman, aman, aman.


OSMAN ABİM EVDEMİ: (Mehmet AKÇA)
Damdan dama atlan yar Osmana yandım
Püskülleri sarkan yar bir tanem
Püskülleri sarkan yar bir tanem
El eyledim gelmedi Omana yandım
Horozlardan korkan yar bir danem
Horozlardan korkan yar bir danem
Osman abim evdemi, evdemi
Üç odalı yerdemi, yerdemi
Ak kadifeli yerdemi, evdemi?
Terliğimin tepesi Osmana yandım
Gül kokuyor nefesi, bir danem
Gül kokuyor nefesi bir danem
Osman abim evdemi,evdemi, üç odalı yerdemi.


ARABAMIN DİNGİLİ: (Aşık Molla)
Arabamın dingili
Nenni yarim nenni
Nerde buldun dengini
Nenni yarim nenni
Gidin sölen o yare
Nenni yarim nenni
Gamlasın yarim nenni
Nenni yarim nenni
Gökte uçan teyyare
Nenni yarim nenni
Varın söylen o yare
Nenni yarim nenni
Benden ona fayda yok
Nenni yarim nenni
Bulsun başına çare
Nenni yarim nenniDUVAR ÜSTÜNDE DUVAR: (Asaf GÜVEN)
Duvar üstüne duvar
Aman ne var, sevdiğim ne var?
Oturmuşta ağlıyor
Aman asker olmadık kim var?
Konma bülbül konma dalım boş değil
Gülsem oynasamda göğnüm hoş değil
Yılan aklı karalı
Aman sinem goygun yaralı
Sorsam söylermi bana
Aman acep aslı nereli
Konma bülbül konma dalım boş değil
Gülsem oynasamda göğnüm hoş değil

Güfteleri yukarıda yazılı olanlar dışında kalan diğer Aksaray Türküleri de şunlardır:
Kara biber,
Şerif hanım
Ahmet Gürses’e
Allılar ve Tombul Bilekli Gelin Aşık Molla’ya
Oy niye Yandım niye ve
Güvercinim Süt Beyaz
ise Emel Demiryürek’e aittir.