T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
     


Bulunduğunuz Yer: İlimiz  >>   Aksaray Ünlüleri  >>   Mustafa Vehbi ÇORAKÇI

 Mustafa Vehbi ÇORAKÇI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

MUSTAFA VEHBİ ÇORAKÇI

 

Aksaray’ lı  ünlü bir iş adamıdır. Ticaret, ithalat ve ihracatla uğraşmıştır. Erzurum, Kars ve Aksaray’da iş yerlerinin şubeleri olan bu sima o günün hayır cemiyetlerine, yüksek okulda okuyan fakir, madur, mazlum, dul ve yetimlere, yoksul kimselere yardımını esirgemeyen bir kimsedir. Aksaray’da Galhane Teşkilatını kurmuş, barut imal ettirerek, Avrupa ya ihrac ettirmiştir. Birinci devre milletvekili olarak, T.B.M.M ye girmiştir. Atatürk T.B.M.M de 13/10/1923 deki konuşmasında Devletin, Milletin harpten çıktığı için, Hükümetin ve askerin Ordunun yardıma İhtiyacı olduğunu beyan edince T.B.M.M huzurunda Vehbi Bey söz alarak, “Paşam İkinci Ordunun ve bu günkü Hükümetin bütçesine konulan masraflarını arzu ettiğiniz zaman vermeyi taahhüt ediyorum” deyince Meclisin alkış ve tezahüratına mahzar oluyor. Bu fedakarlığı gören Atatürk’te;” Vehbi Bey sizinde bir isteğiniz var mı” deyince, nezih, kibar bir üslupla “ Memleketim Aksaray’ın Vilayet olmasını, Azmi Milli Un fabrikasının kurulması için Paşam Hazretleri’nin T.B.M.M ‘nin takdirlarine arz ederim” deyince o günkü T.B.M.M’ de  Aksaray’ın Vilayet olması, Un Fabrikasına karar verilmiştir. Bunun üzerine Vehbi Bey Aksaray’a gelip, Şehir içindeki ve köylerdeki  zenginlerden para toplayarak, 1924 de Fabrikayı yaptırır. Bu sayede de Aksaray 1928 tarihinde Elektriğe kavuştu. Bu şekilde şehre de Un Fabrikası yapılmış oldu. 
TBMM 1. Dönem Milletvekilleri

 

TBMM 1. Dönem milletvekilleri,sadece Türk Tarihi'ne değil,Dünya Tarihi'ne de "İstiklal Harbi " yapan ve başaran,Devlet kuran bir meclisin üyeleri olarak geçtiler...


İlk TBMM’de siyasi partiler yoktur.Meclis üyeleri zamanla,fikri konumlarına göre, kabaca 3 temel gruba ayrılmıştır. Kalpaklılar, yeni bir devlet ve hükümet kurma düşüncesi içinde olanlar; Sarıklılar, Şeriat hükümlerinin idareye hakim olması düşüncesi içinde olanlar; Fesliler, Osmanlı hukukunun korunması düşüncesi içinde olanlar.

1. dönem milletvekillerinin 288'i yüksek öğrenim görmüş, 94'ü orta öğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Meslek dağılımı şu şekildeydi: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 Reji görevlisi. Toplam 378 milletvekilinin 162'si birden fazla dil bilgisine sahipti.

TBMM 1. dönem milletvekilleri şunlardır :

(Sıralamada seçim bölgelerinin günümüzdeki isimlerinin alfabetik sırası esas alınmıştır.Günümüzde ilçe olan Biga, Ergani, Gelibolu, Genç ve Şebinkarahisar'ın -Şarkikarahisar- o dönemde seçim bölgesi merkezi idi.Günümüzdeki Ağrı ilinin o dönemdeki merkezi ise Bayazıt'tı. Samsun ili Canik adı ile anılmakta ve Ordu ilinide kapsamaktaydı. Kırşehir günümüzdeki Nevşehir ilini kapsamaktaydı.)

Mustafa Kemal Paşa Ankara Meclis Başkanı
Zekai Apaydın Adana 
Abdullah Faik Çopuroğlu Adana 
Dr. Eşref Akman Adana 
Mehmet Hamdi İzgi Adana 
Zamir Damar Arıkoğlu Adana 
Gülekzade Tevfik Bey Adana Ankara'ya gelmeden müstafi
İbrahim Bey Adana Ankara'ya gelmeden müstafi
Ali Çetinkaya Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Meclis-i Mebusan üyesi.
Ömer Lütfi Argeşo Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Meclis-i Mebusan üyesi.
Mustafa Hulusi Çalgüner Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Meclis-i Mebusan üyesi.
Halil Hilmi Bozca Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) 
Hulusi Kutluoğlu Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) 
İsmail Şükrü Çelikalay Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) 
Mehmet Şükrü Koç Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) İkinci Grup'a katıldı.
Ahmet Nebil Yurteri Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) 
Bekir Sami Kunduh Amasya Meclis-i Mebusan üyesi.
Ömer Lütfi Yasin Amasya Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Topçu Amasya 
Hamdi Apaydın Amasya 
Mehmet Ragıp Topala Amasya 
Ali Rıza Özdarende Amasya 
Dr. Asım Sirel Amasya 
Ali Fuat Cebesoy Paşa Ankara 
Çayırlıoğlu Hilmi Bey Ankara Meclis-i Mebusan üyesi.
Taşpınarlı Hacı Atıf Ankara Meclis-i Mebusan üyesi.
Ömer Mümtaz Tambi Ankara Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Rüstem (Alfred Bilinsky) Ankara Meclis-i Mebusan üyesi. Eski Washington büyükelçisi.
Hacı Mustafa Beynamlı Ankara 
Şakir Kınacı Ankara 
Şemsettin Bayramoğlu Ankara 
Hamdullah Suphi Tanrıöver Antalya Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Vefa Seyhanlı Antalya 
Halil İbrahim Özkaya Antalya 
Hasan Tahsin Sürenkök Antalya 
Mustafa İbrişim Antalya 
Rasih Kaplan Antalya 
Filibeli Hilmi Bey Ardahan 
Osman Server Bey Ardahan 
Cami Baykurt Aydın Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Emin Arkut Aydın Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Şükrü Yavuzyılmaz Aydın Sarayköy Heyet-i Milliyesi Kurucularından.22.11.1920'de Milletvekilliğinden istifa etti. 14.11.1935'te vefat etti
Dr. Mazhar Germen Aydın 
Mehmet Esat İleri Aydın 
Sadık Ünver Aydın 
Tahsin San Aydın 
Kazım Özalp Paşa Karesi (Balıkesir) 
Hacim Muhittin Çarıklı Karesi (Balıkesir) Meclis-i Mebusan üyesi.
Abdülgafur Efendi (Iştın) Karesi (Balıkesir) 
Hasan Basri Çantay Karesi (Balıkesir) 
İbrahim Yörük Karesi (Balıkesir) 
Mehmet Vehbi Bolak Karesi (Balıkesir) 
Akif Sümer Batum 
Ahmet Fevzi Erdem Batum 
Hahutzade Ahmet Nuri Efendi Batum Din adamı,Sivas Kongresi Bursa Delegesi
Ali Rıza Acara Batum 
İmamzade Edip Dinç Batum 
Atı Bayazıt Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) Meclis-i Mebusan üyesi.
Dr. Refik Saydam Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Mehmet Önay Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) Meclis-i Mebusan üyesi.
Süleyman Sudi Acarbay Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) Meclis-i Mebusan üyesi.
Şevket Bayazıt Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) 
Hafız Hamdi Dumrul Biga 
Hamit Karaosmanoğlu Biga 
Mehmet Dinç Biga 
Mustafa Kemal Güney Ertuğrul (Bilecik) 
Necip Soydan Ertuğrul (Bilecik) 
Mostarlı Boşnak Ahmet Lakşe Ertuğrul (Bilecik) 
Hilmi Işık Ertuğrul (Bilecik) 
Osmanzade Hamdi Aksoy Ertuğrul (Bilecik) 
Sofrasur Asizade Resul Bey Bitlis Meclis-i Mebusan üyesi.
Sadullah Eren Bitlis Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Hasanzade Bitlis 
Arif Özdemir Bitlis 
Derviş Sepunç Bitlis 
Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu Bitlis 
Vehbi Öztekin Bitlis 
Yusuf Ziya Koçoğlu Bitlis 
Tunalı Hilmi Bey Bolu Meclis-i Mebusan üyesi.
Yusuf İzzet Paşa Bolu 
Cevat Abbas Gürel Bolu 
Dr. Fuat Umay Bolu 
Hacı Abdülvahap Ömer Bolu 
Nuri Aksu Bolu 
Şükrü Güler Bolu 
Abdullah Sabri Aytaç Bolu 
Mehmet Akif Ersoy Burdur 
Ali Ulvi Burdur 
Çilzade Fahrettin Bey Burdur 
Halim Hulusi Ermiş Burdur 
Veliüddin Saltıkgil Burdur 
İsmail Suphi Soysallıoğlu Burdur 
Şevket Candaner Burdur 
İsmail Hakkı Burdur Ankara'ya gelmeden müstafi
Osman Nuri Özpay Bursa Meclis-i Mebusan üyesi.
Hasan Fehmi Kolay Bursa Meclis-i Mebusan üyesi.
Muhittin Baha Pars Bursa 
Necati Kurtuluş Bursa 
Dr. Emin Erkul Bursa 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
Şeyh Abdullah Servet Akdağ Bursa 
Behçet Kutlu Kangırı (Çankırı) Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Tevfik Durlanık Kangırı (Çankırı) Meclis-i Mebusan üyesi.
Neşet Akkor Kangırı (Çankırı) 
Sait Üçok Kangırı (Çankırı) 
Tahir Aşık Musuloğlu Kangırı (Çankırı) 
Müştak Torbo Kangırı (Çankırı) 
Ziya Esen İsfendiyaroğlu Kangırı (Çankırı) 
İsmet Eker Çorum Meclis-i Mebusan üyesi.
Dursun Yalvaç Çorum 
Fuat Bey Çorum 
Ferit Körün Küney Çorum 
Haşim Apaydın Çorum 
Sıddık Mumcu Çorum 
Dr. Atıf Köse Çorum Ankara'ya gelmeden müstafi
Hakkı Behiç Bayiç Denizli Mustafa Kemal'in kurdurduğu Türkiye Komünist Fırkası'nın genel sekreteri olmuştur.
Hacı Hüseyin Mazlum Bababalım Denizli Torunu Sadık Bababalım 1962'de Pamukkale Turizm otobüs şirketini kurmuştur.
Hasan Tokcan Denizli 
Mustafa Tavaslıoğlu Denizli 
Necip Buldanlıoğlu Denizli 
Ağazade Yusuf Başkaya Denizli 
Feyzi Pirinççioğlu Diyarbekir (Diyarbakır) Meclis-i Mebusan üyesi.
Zülfü Tigrel Diyarbekir (Diyarbakır) Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Şükrü Aydındağ Diyarbekir (Diyarbakır) 
Abdülhamid Hamdi Bey Diyarbekir (Diyarbakır) 
Bedri Üçok Diyarbekir (Diyarbakır) 
Kadri Ahmet Kürkçü Diyarbekir (Diyarbakır) 
Mustafa Akif Tütenk Diyarbekir (Diyarbakır) 
İsmet Paşa (İsmet İnönü) Edirne 
Kazım Karabekir Paşa Edirne 
Mehmet Şeref Aykut Edirne Meclis-i Mebusan üyesi.
Faik Kaltakkıran Edirne Meclis-i Mebusan üyesi.
Cafer Tayyar Eğilmez Edirne 
Muhittin Çöteli Mamuret-ül Aziz (Elazığ) Meclis-i Mebusan üyesi.
Mustafa Şükrü Çağlayan Mamuret-ül Aziz (Elazığ) Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Fevzi Celayer Mamuret-ül Aziz (Elazığ) 
Hüseyin Gökçelik Mamuret-ül Aziz (Elazığ) 
Naci Karaali Mamuret-ül Aziz (Elazığ) 
Rasim Tekin Mamuret-ül Aziz (Elazığ) 
Hasan Tahsin Berk Mamuret-ül Aziz (Elazığ) 
Kadri Bey Ergani Meclis-i Mebusan üyesi.
Rüştü Bulduk Ergani Meclis-i Mebusan üyesi.
Nüzhet Saraçoğlu Ergani 
İbrahim Hakkı Akgün Ergani 
Mehmet Emin Bey Ergani 
Kazım Vehbi Oral Ergani 
Mahmut Sığnak Ergani 
Sırrı Özata Ergani 
Ali Şefik Ergani Seçildikten sonra müstafi
Güranizade Memduh Bey Ergani Ankara'ya gelmeden müstafi
Salih Efendi Ergani Ankara'ya gelmeden müstafi
Emin Lekili Erzincan 
Hüseyin Aksu Erzincan 
Osman Fevzi Topçu Erzincan 
Şeyh Hacı Fevzi Baysey Erzincan 
Tevfik Kütükbaşı Erzincan 
Celalettin Arif Bey Erzurum Başkanlığını yaptığı Meclis-i Mebusan üyesi.
Süleyman Necati Güneri Erzurum Meclis-i Mebusan üyesi.
Zihni Orhan Erzurum Meclis-i Mebusan üyesi.
Hüseyin Avni Ulaş Erzurum Meclis-i Mebusan üyesi. İkinci Grup'a katıldı.
Asım Vasfi Mühürdaroğlu Erzurum 
İsmail Arslan Erzurum 
Mehmet Salih Yeşiloğlu Erzurum 
Mustafa Durak Sakarya Erzurum 
Nusret Son Erzurum 
Ziyaettin Gözübüyük Erzurum 
Abdullah Azmi Torun Eskişehir Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Veli Bayraktar Eskişehir Meclis-i Mebusan üyesi.
Eyüp Sabri Akgöl Eskişehir 
Emin Sazak Eskişehir Gün Sazak'ın babasıdır.
Halil İbrahim Sipahi Eskişehir 
Hüsrev Sami Kızıldoğan Eskişehir 
Mehmet Niyazi Çamzade Eskişehir 
Celal Nuri İleri Gelibolu Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Cenani Antep Meclis-i Mebusan üyesi.
Hocazade Abdullah Lami Ersoy Antep (Gaziantep) 
Hafız Mehmet Şahin Antep (Gaziantep) 
Kılıç Ali Antep (Gaziantep) 
Ragıp Yoğun Antep (Gaziantep) 
Yasin Kutlağ Antep (Gaziantep) 
Mehmet Celal Genç Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Vasıf Telli Genç 
Dr. Ali Haydar Genç 
Fikri Faik Güngören Genç 
Hamdi Yılmaz Genç 
Şeyh Fikri Ergün Genç 
Hasan Fehmi Ataç Gümüşhane 
Mustafa Şükrü Üçüncüoğlu Gümüşhane 
Mustafa Derman Gümüşhane 
Ruşen Oktar Gümüşhane 
Veysel Rıza Gümüşhane 
Ziya Tuğlu Gümüşhane Meclis'e gelirken şehit edildi. Ailesi sonradan "Tuğlu" soyadını almıştır.
Mazhar Müfit Kansu Hakkari Meclis-i Mebusan üyesi.
İbrahim Arvas Hakkari Ankara'ya gelmeden müstafi
Çölemerikli Ömer Bey Hakkari Ankara'ya gelmeden müstafi
Seyyid Muslihittin Paşa Hakkari Ankara'ya gelmeden müstafi
Seyyid Taha Bey Hakkari Ankara'ya gelmeden müstafi
Cemal Mersinli Paşa Isparta Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Tahir Kucur Isparta 
Hafız İbrahim Demiralay Isparta 
Hüseyin Hüsnü Özdamar Isparta 
İsmail Remzi Bertün Isparta 
Mehmet Nadir Süldür Isparta 
Ali Rıza Ataışık İçel (Silifke) Meclis-i Mebusan üyesi. (Sözkonusu dönemde İçel ismi Silifke bölgesi için kulanılmaktaydı.)
Hacı Ali İçel (Silifke) 
Ali Sabri Güney İçel (Silifke) 
Haydar Lütfü Aslan İçel (Silifke) 
Naim Ulusal İçel (Silifke) 
Saim Arkan İçel (Silifke) 
Şevki Göklevent İçel (Silifke) 
Dr. Adnan Adıvar İstanbul Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Muhtar Mollaoğlu İstanbul Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Ferit Tek İstanbul Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Rıza Baba İstanbul Kırşehir mebusu olarak bulunduğu Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)'nın işgal güçleri baskısıyla kapatılmasıyla Ankara'ya geçerek TBMM 1. Dönem'e açılışında İstanbul milletvekili olarak katılmıştır.
Köstenceli Numan Usta İstanbul Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Fethi Okyar İstanbul 
Ahmet Şükrü Oğuz İstanbul 
Hacı Ali Marlalı İstanbul 
Hüseyin Hüsnü Işık İstanbul 
Neşet Özercan İstanbul 
Ahmet Mazhar Akıtoğlu İstanbul 
Seyahattin Bey İstanbul 
Refet Bele İzmir Meclis-i Mebusan üyesi.
Hasan Tahsin Uzer İzmir Meclis-i Mebusan üyesi.
Yunus Nadi Abalıoğlu İzmir Meclis-i Mebusan üyesi.
Mahmut Esat Bozkurt İzmir 
Ahmet Reşit Rey İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu İzmir 
Enver Tokand İzmir 
Hacı Süleyman Bilgen İzmir 
Sırrı Bellioğlu İzmit Meclis-i Mebusan üyesi.
Hafız Abdullah Tezemir İzmit 
Halil İbrahim Gürsoy İzmit 
Hamdi Namık Gör İzmit 
Fuat Carım İzmit 
Tahir Barlas İzmit 
Mehmet Tahsin Hüdayioğlu Maraş (Kahramanmaraş) Meclis-i Mebusan üyesi.
Emirmahmutoğlu Hasip Aksöyök Maraş (Kahramanmaraş) 
Arslan Toğuzata Maraş (Kahramanmaraş) 
Rüştü Bozkurt Maraş (Kahramanmaraş) 
Refet Seçkin Maraş (Kahramanmaraş) 
Bozağazade Feşe (veya Paşo) Yakup Bozdağ Maraş (Kahramanmaraş) Kaymakamlığı tercih edip istifa etti
İbrahim Ağa Maraş (Kahramanmaraş) Ankara'ya gelmeden müstafi
Hacı Mehmet Erten Maraş (Kahramanmaraş) Ankara'ya gelmeden müstafi
Cavit Erdel Kars 
Ali Rıza Ataman Kars 
Fahrettin Erdoğan Kars 
Yusuf Kemal Tengirşenk Kastamonu Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Besim Fazlıoğlu Kastamonu Meclis-i Mebusan üyesi.
Dr. Suat Soyer Kastamonu Meclis-i Mebusan üyesi.
Abdülkadir Kemali Öğütçü Kastamonu Orhan Kemal'in babasıdır.
Hafız Mehmet Hulusi Erdemir Kastamonu 
Murat Ala Kastamonu 
Rüştü Çolakoğlu Kastamonu 
Sabri Dura Kastamonu 
Ahmet Hilmi Kalaç Kayseri Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Rifat Çalık Kayseri Meclis-i Mebusan üyesi.
Atıf Tüzün Kayseri 
Osman Uşaklı Kayseri 
Ahmet Remzi Akgöztürk Kayseri 
Mehmet Alim Çınar Kayseri 
Salih Gözügeçgel Kayseri 
Rıza Silsüpür Kırşehir Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Cemalettin Çelebi Kırşehir Hacıbektaş dergahı postnişini. Seçilmiş, ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamamış, kısa süre sonra vefat etmiştir.
Bekir Kocaoğlu Kırşehir 
Ali Cevdet Seçkin Kırşehir 
Ahmet Müfit Kurutluoğlu Kırşehir 
Yahya Galip Kargı Kırşehir 
Sadık Savtekin Kırşehir Ankara'ya gelmeden istifa etmiştir.
Hacı Bekir Sümer Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
Kazım Hüsnü Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Vehbi Çelik Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
Musa Kazım Göksu Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
Ömer Vehbi Büyükyalvaç Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
Refik Koraltan Konya 
Abdülhalim Çelebi Konya 
Arif Baysal Konya 
Rıfat Saatçi Konya 
Hulusi Göksu Konya 
Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Kozan 
Reşit Ramabar Paşa Kozan 
Dr. Fikret Onural Kozan 
Dr. Mustafa Cantekin Kozan 
Hüseyin Çelik, Kozan Kozan 
Hocazade Ragıp Soysal Kütahya Meclis-i Mebusan üyesi.
Haydar Bey Kütahya Meclis-i Mebusan üyesi.
Besim Atalay Kütahya 
Cemil Altay Kütahya 
Cevdet İsrap Barlas Kütahya 
Şeyh Seyfi Aydın Kütahya 
İsmailzade Osman Nuri (Özgen) Bey Lazistan Meclis-i Mebusan üyesi.
Cemil Altay Lazistan 
Esat Özoğuz Lazistan 
İbrahim Şevki Lazistan 
Necati Memişoğlu Lazistan 
Dr. Abidin Atak Lazistan 
Ziya Hurşit Lazistan (İzmir Suikasti davasında İstiklal Mahkemesince 13 Temmuz 1926'da idama mahkum edilerek cezası ertesi gün infaz edildi.
Mustafa Fevzi Bilgili Malatya Meclis-i Mebusan üyesi.
Reşit Ağar Malatya 
Hacı Bedir Fırat Ağa Malatya 
Hacı Ragıp Taner Ağa Malatya 
Lütfü Evliyaoğlu Malatya 
Sıtkı Gür Malatya 
Abdülvahap Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
Kasım Bey Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
Hacı Mustafa Bey Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
İsmet Bey Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
Mehmet Ali Bey Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
Mahmut Celal Bayar Saruhan (Manisa) Meclis-i Mebusan üyesi.
İbrahim Süreyya Yiğit Saruhan (Manisa) Meclis-i Mebusan üyesi.
Reşit Kayalı ??? Saruhan (Manisa) Meclis-i Mebusan üyesi.
Avni Zaimler Saruhan (Manisa) 
Mustafa Necati Uğural Saruhan (Manisa) 
Ömer Lütfü Ünlü Saruhan (Manisa) 
Refik Şevket İnce Saruhan (Manisa) 
Çerkes Reşit Bey Saruhan (Manisa) Çerkes Ethem'in ağabeyidir. Sonradan 150'likler arasına girmiştir.
Mithat Ulusal Mardin Meclis-i Mebusan üyesi.
Esat Özmen Mardin 
Hasan Tahsin Artık Mardin 
İbrahim Turhan Mardin 
Derviş Ural Mardin 
Necip Güven Mardin 
Dr. Tevfik Rüştü Aras Menteşe (Muğla) 
Mehmet Rifat Börekçi Menteşe (Muğla) 
Etem Fehmi Aslanlı Menteşe (Muğla) 
Emin Kamil Bey Menteşe (Muğla) 
Sadettin Özsan Menteşe (Muğla) 
Hamza Hayati Öztürk Menteşe (Muğla) 
Mahmut Hendek Menteşe (Muğla) Meclis'e gelirken Sakarya'nın Hendek ilçesi civarında şehit edildi. Ailesi bu nedenle "Hendek" soyadını almıştır.
Hacı Ahmet Efendi Menteşe (Muğla) Ankara'ya gelmeden müstafi
Kasım Nuri Bey Menteşe (Muğla) Ankara'ya gelmeden müstafi
Mesut Bey Menteşe (Muğla) Ankara'ya gelmeden müstafi
Alirızapaşazade Ziya Bey Menteşe (Muğla) Ankara'ya gelmeden müstafi
Fahrettin Altay Paşa Mersin 
Emin Bey Mersin 
Selahattin Köseoğlu Mersin İkinci Grup'a katıldı.
İsmail Safa Özler Mersin 
Muhtar Fikri Güçüm Mersin 
Hüseyin Hüsnü Tonay Mersin Seçildi, ancak mebusluğu tasdik edilmedi.
Osman Kadri Bingöl Muş Meclis-i Mebusan üyesi.
Abdülgani Ertan Muş 
Hacı Ahmet Hamdi Bilgin Muş 
Hacı İlyas Sami Muş Muş 
Kazım Dede Muş 
Mahmud Said Yetgin Muş 
Yusuf Ziya Eraydın Muş 
Rıza Kotan Muş 
Ata Bey Niğde Meclis-i Mebusan üyesi.
Abidin Bey Niğde 
Hakkı Sütekin Paşa Niğde 
Mustafa Hilmi Soydan Niğde 
Mustafa Soylu Niğde 
Mustafa Vehbi Çorakçı Niğde 
Rüstem Acar Paşa Oltu Meclis-i Mebusan'da Oltu Hükümet Şurası temsilcisi. 17 Mayıs 1920'de Oltu'nun anavatana katılmasıyla mebus kabul edilmiştir.
Yasin Haşimoğlu Oltu Meclis-i Mebusan'da Oltu Hükümet Şurası temsilcisi. 17 Mayıs 1920'de Oltu'nun anavatana katılmasıyla mebus kabul edilmiştir.
Mustafa Faik Öztrak Cebel-i Bereket (Osmaniye) 
İhsan Eryavuz (İhsan Topçu) Cebel-i Bereket (Osmaniye) Soyadı Kanunu ile aldığı "Eryavuz" soyadını Yavuz Havuz Davası'ndan sonra "Topçu" olarak değiştirmiştir.
Rasim Öztekin Cebel-i Bereket (Osmaniye) 
Emin Gevecioğlu Canik (Samsun) Meclis-i Mebusan üyesi.
Ahmet Hamdi Yalman Canik (Samsun) 
Hasan Fehmi Çoldurzade Canik (Samsun) 
Ahmet Nafiz Özalp Canik (Samsun) 
Süleyman Mümtaz Boşnak Canik (Samsun) 
Mehmet Şükrü Fırat Canik (Samsun) 
Halil Hulki Ayrım Siirt Meclis-i Mebusan üyesi.
Hacı Nuri Bayan Siirt 
Hacı Mustafa Sabri Baysan Siirt 
Kadri Oktay Siirt 
Necmettin Bilgin Siirt 
Salih Atalay Siirt 
Dr. Rıza Nur Sinop Meclis-i Mebusan üyesi.Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucularından.Daha sonradan vatansever oldu.İttihat ve Terakki'ye muhalefetinden 1911'de ordudan atıldı.
Abdullah Karabina Sinop 
Hakkı Hami Ulukan Sinop 
Rıza Vamık Uras Sinop 
Şerif Alkan Sinop 
Mehmet Şevket Peker Sinop 
Hüseyin Rauf Orbay Sivas Meclis-i Mebusan üyesi.
Vasıf Karakol (Kara Vasıf) Sivas Meclis-i Mebusan üyesi.
Bacanakzade Ziya Bey Sivas Meclis-i Mebusan üyesi.
Emir Marşan Paşa Sivas 
Sağırzade Mustafa Hayri Sığıncı Sivas 
Mustafa Taki Doğruyol Sivas 
Mütevellizade Rasim Başara Sivas 
Mütevellizade Yusuf Ziya Başara Sivas 
Bekir Sıtkı Ocak Siverek Meclis-i Mebusan üyesi.
Abdülgani Ensari Siverek 
İhsan Sağlam Siverek 
Mehmet Rauf Bey Siverek 
Mehmet Sırrı Tayanç Siverek 
Mustafa Lütfi Azer Siverek 
Ali Saip Ursavaş Urfa (Şanlıurfa) 
Bozan Şahin Bey Urfa (Şanlıurfa) 
Hacı Hayali Bey Urfa (Şanlıurfa) 
Esat Bey Urfa (Şanlıurfa) Meclis'e gelmediğinden müstafi sayıldı.
Hacı Mustafa Bey Urfa (Şanlıurfa) Meclis'e gelmediğinden müstafi sayıldı.
Ali Sururi Tönük Şarkikarahisar (Şebinkarahisar) 
Kavalzade Mehmet Vasfi Seçer Şarkikarahisar (Şebinkarahisar) 
Memduh Necdet Erberk Şarkikarahisar (Şebinkarahisar) 
Mesut Benli Şarkikarahisar (Şebinkarahisar) 
Serdarzade Mustafa Atay Şarkikarahisar (Şebinkarahisar) 
Mehmet Rıfat Arkun Tokat 
Mütevellizade Hamdi Bey Tokat 
Gençağazade İzzet Genç Tokat 
Mustafa Vasfi Süsoy Tokat 
Keskinzade Şeyh Şükrü Keskin Tokat 
Nazım Resmor Tokat Yeşil Ordu konusu nedeniyle Mayıs 1921'de milletvekilliği düşürülmüş ve İstiklal Mahkemesince 15 yıl hapse mahkum edilmiştir.
Hoca Fehmi Efendi Tokat Seçildi, mazereti dolayısıyla meclise katılamadığından yerine Mustafa Vasfi Bey seçilmiştir.
Hasan Saka Trabzon 
Hüsrev Gerede Trabzon Meclis-i Mebusan üyesi.
Ali Şükrü Bey Trabzon Meclis-i Mebusan üyesi. Milletvekilliği esnasında Topal Osman tarafından öldürülmüştür.
Celalettin Aykar Trabzon 
Faik Aybay Trabzon 
Hamit Bey Trabzon 
Sabri Nemlizade Trabzon 
Nebizade Hamdi Ülkümen Trabzon 
Recai Baykal Trabzon 
İzzet Eyyüboğlu Trabzon Meclis'e gelirken eşkiya tarafından şehit edildi. Eyüboğlu Ailesine mensuptur.
Hafız Mehmet Engin Trabzon İzmir Suikasti davasında İstiklal Mahkemesince 13 Temmuz 1926'da idama mahkum edilerek, cezası ertesi gün infaz edildi. Ailesi "Engin" soyadını almıştır. Bir kaynağa göre Banker Kastelli Cevher Özden'in annesinin amcasıdır.
Hasan Hayri Kanyo Dersim (Tunceli) Meclis-i Mebusan üyesi.
Diyap Ağa (Diyap Yıldırım) Dersim (Tunceli) 
Abdülhak Tevfik Gençtürk Dersim (Tunceli) 
Mustafa Öztürk Ağa Dersim (Tunceli) 
Mustafa Zeki Saltuk Dersim (Tunceli) 
Ramis Tan Dersim (Tunceli) 
Hakkı Bey Van Meclis-i Mebusan üyesi.
Haydar Bey Van Meclis-i Mebusan üyesi.
Tevfik Dimeroğlu Van 
Emir Girdivan Van Meclis'e gelmediğinden müstafi sayıldı.
İsmail Fazıl Paşa (İsmail Fazıl Cebesoy) Bozok (Yozgat) Meclis-i Mebusan üyesi. Ali Fuat Cebesoy'un babasıdır.
Yusuf Bahri Tatlıoğlu Bozok (Yozgat) Meclis-i Mebusan üyesi.
Mehmet Hulusi Akyol Bozok (Yozgat) 
Feyyaz Ali Üst Bozok (Yozgat) 
Ahmet Baydar Bozok (Yozgat) 
Ağazade Rıza Ersoy Bozok (Yozgat) 
Süleyman Sırrı İçöz Bozok (Yozgat )

Kaynak: TBMM İnternet SitesiAksaray İl Genel MeclisiAksaray İl Emniyet MüdürlüğüAksaray İl Jandarma KomutanlığıHaydi Kızlar OkulaAksaray ÜniversitesiAksaray Milli Eğitim MüdürlüğüAksaray İl Çevre ve Orman MüdürlüğüAksaray İl MüftülüğüAksaray Sağlık İl MüdürlüğüAksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres: Hükümet Meydanı 68100 AKSARAY - Telefon: 0 (382) 213 50 20 - Faks: 0 (382) 213 11 50 - E-Posta: aksaray@icisleri.gov.tr

Web sitemizi daha iyi görüntülemek için Internet Explorer 8+, Google Chrome 14+ veya Firefox 4+ tarayıcılarını kullanınız.