T.C.
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
 
TOPLANTI DÖNEMİ        : 15. Dönem 2018 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturum
TOPLANTI TARİHİ           : 01 Ekim 2018
TOPLANTI SAATİ             : 13:30
TOPLANTI YERİ               : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
 
G Ü N D E M
 
01 EKİM 2018 PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK MADDELER
Madde
1
Yoklama ve Açılış
Madde
2
2018 Yılı Eylül Ayı Tutanak Özetinin Okunarak Oylanması
Madde
3
Valilik Makamı tarafından havale edilen İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 07.09.2018 tarih ve 6358 sayılı yazısı ile Aksaray İli Merkez İlçesi Doğantarla Köyünde Revizyon İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
Madde
4
Rapor-01-Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2018 tarih 06 sayılı raporu ile Aksaray İli Merkez İlçe Borucu Köyünde şimdiye kadar cazibeli olarak temin edilen içmesuyunun yetersiz olduğundan içmesuyu su sondajı yapılmasına ait raporun görüşülerek karara bağlanması
Madde
5
Rapor-02-Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile AR-GE Komisyonunun 14-21.09.2018 tarih 01 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçesine bağlı Taşpınar Kasabası Taşpınar İlkokulu veya Taşpınar Ortaokulunun isminin Mustafa TÜZÜN olarak değiştirilmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
6
Rapor-03-Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14-21.09.2018 tarih 01-05 sayılı raporları ile Aksaray İli Gülağaç İlçesinde bulunan sentetik çim sahanın çevre düzenlemesinin yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
7
Rapor-04-AR-GE Komisyonunun 21.09.2018 tarih 01 sayılı raporu ile Aksaray İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta olan 2000 Öğrenci Kapasiteli Yurt inşaatının ihale bedeli, bu zamana kadar ödenen para miktarı, bugün itibari ile ne kadar borcu olduğu, yapılan işlerin ve kullanılan malzemelerin projeye uygun olup olmadığının araştırılmasına ait raporun görüşülerek karara bağlanması
Madde
8
Rapor-05-AR-GE Komisyonu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 21.09.2018 tarih 02-01 sayılı raporları ile İlimiz genelinde bitki sağlığı açışından neler yapıldığı, yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığının incelenmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
9
Rapor-06-AR-GE Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonunun 21.09.2018 tarih 03-01 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçe Akhisar Köyü sınırları içerisinde bulunan tarihi Çanlı Kilisenin turizme kazandırılması için ne tür bir çalışmaların yapıldığının incelenmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
10
Rapor-07-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonunun 21-28.09.2018 tarih 04-01 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçesi Yuva Köyü giriş yoluna bakım onarım yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
11
Rapor-08-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonunun 21-28.09.2018 tarih 06-01 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçesine bağlı Baymış Köyü sınırları içerisinde Kelali mevkiinde bulunan yola tesviyeli bakım onarım yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
12
Rapor-09-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Jeotermal ve İçmesuları Komisyonu ile Köye Hizmet Götürme ve Köye Dönüş Komisyonunun 21-28.09.2018 tarih 02-01 sayılı raporları ile Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Akyamaç-Ağabayır mevkisindeki su kaynaklarına köylüler ve hayvancılar tarafından hayvan içmesuyu tesisi yaptırılacak olup bahse konu 2 adet su kaynağında drenaj ve düzeltme çalışması yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
13
Rapor-10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Jeotermal ve İçmesuları Komisyonu ile Köye Hizmet Götürme ve Köye Dönüş Komisyonunun 21-28.09.2018 tarih 03-02 sayılı raporları ile Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Sivrihisar Köyü köy içi ve köy civarında bulunan 2 adet su kaynağına hayırsever vatandaşlar tarafından hayvan içmesuyu tesisi yaptırılacak olup bahse konu 2 adet su kaynağında drenaj ve yer düzenlemesi yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
14
Rapor-11- Köye Hizmet Götürme ve Köye Dönüş Komisyonu ile Topluma Yönelik Sosyal İşler Komisyonunun 28.09.2018 tarih 03-01 sayılı raporları ile İlimiz Köylerinde öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik dolmuş ve servis bekleme durakları yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
15
Dilek ve Temenniler
Madde
16
Gelecek Ay Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi
Madde
17
Kapanış
 
                                                                                                                                  25.09.2018
    Muammer TÜZÜN
İl Genel Meclis Başkanı