T.C.
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
 
TOPLANTI DÖNEMİ        : 15. Dönem 2018 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturum
TOPLANTI TARİHİ           : 01 Kasım 2018
TOPLANTI SAATİ             : 13:30
TOPLANTI YERİ               : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
 
G Ü N D E M
 
01 KASIM 2018 PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK MADDELER
Madde
1
Yoklama ve Açılış
Madde
2
2018 Yılı Ekim Ayı Tutanak Özetinin Okunarak Oylanması
Madde
3
Valilik Makamı tarafından havale edilen İl Özel İdaresinin (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 17.10.2018 tarih ve 7590 sayılı yazısı ile Aksaray İl Özel İdaresinin 2019-2021 Mali Yılı Taslak Bütçesi ve 2019 Mali Yılı Performans Planı hususunun görüşülerek karara bağlanması
Madde
4
Rapor-01-Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2018 tarih 03 sayılı raporu ile Aksaray İli Gülağaç İlçesinde bulunan sentetik çim sahanın çevre düzenlemesinin yapılmasına ait raporun görüşülerek karara bağlanması
Madde
5
Rapor-02-Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2018 tarih 04 sayılı raporu ile İlimiz Köylerinde öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik dolmuş ve servis bekleme durakları yapılmasına ait raporun görüşülerek karara bağlanması
Madde
6
Rapor-03-Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12-19.10.2018 tarih 01-02 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçesi Hassas Mahallesi Ahmet Lütfi Efendi sağlık evinin çevre düzenlemesinin yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
7
Rapor-04-Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12-19.10.2018 tarih 01-06 sayılı raporları ile Aksaray İli Ortaköy İlçesi Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinin dış cephe bakım onarım yapılması ve mevcut kalorifer tesisatının doğalgaza dönüştürülmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
8
Rapor-05-Turizm ve Gençlik Spor Komisyonu ile AR-GE Komisyonunun 19.10.2018 tarih 01-02 sayılı raporları ile Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yüksek Kilise çevresinde arkeolojik ve kültürel kazı çalışmaları yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
9
Rapor-06-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Topluma Yönelik Sosyal İşler Komisyonunun 19-26.10.2018 tarih 01 sayılı raporları ile İlimiz genelinde çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunması için yapılan çalışmaların incelenmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
10
Rapor-07-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonunun 19-26.10.2018 tarih 03-01 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçesi Bozcatepe Köyü giriş alt yolunun çok bozuk olduğundan bakım onarım yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
11
Rapor-08-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonunun 19-26.10.2018 tarih 04-02 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçesi Elmacık Köyü Acıgölek Mevkiinde bulunan yolun çok bozuk olduğundan bakım onarım yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
12
Rapor-09-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonunun 19-26.10.2018 tarih 05-03 sayılı raporları ile Aksaray İli Güzelyurt İlçesi orman alanlarındaki mevcut yolların kapanmış olması sebebiyle yangın olması durumunda ulaşım sağlanamayacağı için kapanan yolların açılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
13
Rapor-10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonunun 19-26.10.2018 tarih 07-04 sayılı raporları ile İl Özel İdaresi yolağına bağlı diğer adı Akin yolu olarak bilinen Aksaray-Ortaköy yolunda ve yol kenarlarında derin yarık ve çatlaklar bulunmaktadır. Yapımı henüz 2 yıl olan bu yoldaki sıkıntıların neden kaynaklandığının ve bakım onarımının yapılıp yapılmadığının araştırılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
14
Rapor-11-Jeotermal ve İçmesuları Komisyonu ile Köye Hizmet Götürme ve Köye Dönüş Komisyonunun 26.10.2018 tarih 01 sayılı raporları ile Aksaray İli Güzelyurt İlçesi buynuzlu mevkiinde bulunan doğal su kaynağının bölgede bulunan bahçelerin sulanmasında kullanmak amacıyla kapalı sistem yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
15
Rapor-12-2000 Kişilik Öğrenci Yurdunun Yapım, İhale Süreci ile İlgili İnceleme Komisyonunun 26.10.2018 tarih 01 sayılı raporu ile Aksaray İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta olan 2000 Öğrenci Kapasiteli Yurt inşaatının yapımı ve ihale sürecinin araştırılmasına ait raporun görüşülerek karara bağlanması
Madde
16
Dilek ve Temenniler
Madde
17
Gelecek Ay Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi
Madde
18
Kapanış
 
                                                                                                                                  22.10.2018
    Muammer TÜZÜN
İl Genel Meclis Başkanı