T.C.
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
 
TOPLANTI DÖNEMİ        : 2019 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturum
TOPLANTI TARİHİ           : 02 Ocak 2019
TOPLANTI SAATİ             : 13:30
TOPLANTI YERİ               : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
 
G Ü N D E M
 
02 OCAK 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK MADDELER
Madde
1
Yoklama ve Açılış
Madde
2
2018 Yılı Aralık Ayı Tutanak Özetinin Okunarak Oylanması
Madde
3
Valilik Makamı tarafından havale edilen İl Özel İdaresinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 18.12.2018 tarih ve 9510 sayılı yazısı ile Aksaray İl Özel İdaresinde görev yapan ve ekli (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde gösterilen personelin derece terfilerinin yapılabilmesi ve kadro tıkanıklıklarının giderilebilmesi için (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde gösterilen kadronun ihdas edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
Madde
4
Valilik Makamı tarafından havale edilen İl Özel İdaresinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 25.12.2018 tarih ve 9653 sayılı yazısı ile Aksaray İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan Kütüphanenin demirbaş ve dokümanların Aksaray Belediyesine devredilmesi ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’ne yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
Madde
5
İl Genel Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 2018/315 sayılı kararı ile 2019 Yılı Ocak Ayında görüşülmek üzere ertelenen İl Özel İdaresinde ihtiyaca binaen kadro karşılığı sözleşmeli olarak 2019 yılı (01.01.2019-31.12.2019) içerisinde 12 adet mühendis, 3 adet tekniker, 1 adet tam zamanlı ve 1 adet kısmi zamanlı avukat olarak çalıştırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması
Madde
6
İl Genel Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 2018/317 sayılı kararı ile 2019 Yılı Ocak Ayında görüşülmek üzere ertelenen Merkez İlçe ve 6 İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetinin 2019 Yılı faaliyet döneminde görev yapmak üzere hayırsever üye seçilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
Madde
7
Rapor-01- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14-19.12.2018 tarih 01-03 sayılı raporları ile Aksaray İli Eskil İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu lavaboların ve çevre duvarının kontrol edilerek okulun ihtiyaçlarının yerinde tespitinin yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
8
Rapor-02-Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonu Komisyonunun 14-19.12.2018 tarih 01 sayılı raporları ile Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Manastır Vadisinin çevre düzenlemesinin yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
9
Rapor-03-Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Jeotermal ve İçmesuları Komisyonu Komisyonunun 14-28.12.2018 tarih 02 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçe Koçpınar Köyünde bulunan doğal kaynak suyu (sodalı su) çeşmesinin çevre düzenlemesinin yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
10
Rapor-04-Plan ve Bütçe Komisyonu ile ARGE Komisyonunun 14-19.12.2018 tarih 02 sayılı raporları ile İl Özel İdaresinde İşçi statüsünde çalışan 9 adet daimi işçinin Ek 1/b skala ücret cetvelinden ödenmekte olan ücretlerinin Ek 1/a skala ücret cetveline göre intibaklarının yeniden düzenlenmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
11
Rapor-05-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.12.2018 tarih 01 sayılı raporu ile Aksaray İli Ortaköy İlçesi Balcı Köyü sınırları içerisinde bulunan Aksaray Ticaret Borsası adına kayıtlı 420 ada 16 nolu parsel üzerine “Tarımsal Depolama ve Kantar Alanı Amaçlı” hazırlanan imar planı paftalarına ait raporun görüşülerek karara bağlanması
Madde
12
Rapor-06-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.12.2018 tarih 02 sayılı raporu ile Aksaray İli Merkez İlçe Gözlükuyu Köyünde 105 nolu parsel ve 2 adet taşlık yaklaşık 192.924,15 m²’lik (19,29 ha) alanda 5543 sayılı İskan Kanununa göre Köy Gelişme Alanı için ilave imar planı ve değişikliği İl Genel Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017/122 sayılı kararı ile kabul edilen kararın değiştirilmesine ait raporun görüşülerek karara bağlanması
Madde
13
Rapor-07-ARGE Komisyonunun 19.12.2018 tarih 01 sayılı raporu ile mülkiyeti Aksaray İl Özel İdaresine ait Aksaray İli Merkez Zafer Mahallesi 1761 ada 11 parselde bulunan İl Genel Meclisi binası yanındaki bitişik binanın Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adına tahsis edilmesine ait raporun görüşülerek karara bağlanması
Madde
14
Rapor-08- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonunun 19-28.12.2018 tarih 04-01 sayılı raporları ile E-90 Karayolu-Cerit-Bostanlık arasındaki yolun İl Özel İdaresi 2019 Yılı Yol Yapım Programına alınarak asfalt yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
15
Rapor-09-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Topluma Yönelik Sosyal İşler Komisyonunun 19-28.12.2018 tarih 01 sayılı raporları ile İlimizde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin süt soğutma tankı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaç olan kooperatiflere süt soğutma tankı alınmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
16
Rapor-10-Jeotermal ve İçmesuları Komisyonu ile Köye Hizmet Götürme ve Köye Dönüş Komisyonunun 28.12.2018 tarih 01 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçe Karacaören Köyünde hat safhaya ulaşan içmesuyu sorununun çözülmesine ait raporların görüşülerek karara bağlanması
Madde
17
2019 Yılı Tatil Ayının Belirlenmesi
Madde
18
Denetim Komisyonu Seçimi
Madde
19
Dilek ve Temenniler
Madde
20
Gelecek Ay Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi
Madde
21
Kapanış
 
                                                                                                                                  27.12.2018
    Muammer TÜZÜN
İl Genel Meclis Başkanı