İL GENEL MECLİSİ BASIN BÜLTENİ
 
TARİHİ          : 02-06 Nisan 2018 tarihleri arasında
YERİ              : İl Genel Meclis Toplantı Salonu
 
Yoklama alındı ve yeter sayı sağlandı.
 
İL GENEL MECLİSİ KARAR LİSTESİ
 
KARAR NO
KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU                                                     
107
02.04.2018
3 İl Encümeni Seçimi (1 bir yıl süre ile Gizli Oyla)
108
03.04.2018
Rapor-02- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 14.03.2018 tarih 01 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçe Çekiçler Köyü ilk ve ortaokuluna bakım onarım ile çevre düzenlemesi yapılması
109
03.04.2018
Rapor-03- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 14.03.2018 tarih 02 sayılı raporu ile Aksaray İli Eskil İlçesinde taşımalı eğitim veren okullardaki öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kitap, eğitim araç gereçlerinin temin edilmesi
110
03.04.2018
Rapor-04- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 14-21.03.2018 tarih 02-03 sayılı raporları ile İl Özel İdaresi Bütçesinden küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ıslah etmek amacıyla dağıtımı yapılan koç dağıtımının devam ettirilmesi
111
03.04.2018
Rapor-05- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.03.2018 tarih 01 sayılı raporu ile mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Ereğlikapı Mah. 2291 ada 4 parsel-6898 ada 4 parsel, Nakkaş Mah. 4390 ada 3 parsel ve Taşpınar Kasabası 247 ada 12 parsel numaralı taşınmazlardaki hisse miktarlarının Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi
112
04.04.2018
Rapor-06- Turizm ve Gençlik Spor Komisyonunun 21.03.2018 tarih 01 sayılı raporu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesi kapsamında İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan kültür ve turizm değerlerinin tespit edilerek tanıtılması ve ilimiz ekonomisine kazandırılması için çalışma yapılması
113
04.04.2018
Rapor-07- AR-GE Komisyonu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 21.03.2018 tarih 01 sayılı raporları ile Aksaray İli Merkez İlçe Baymış Köyünde bulunan 1721 parsel 9 pafta numaralı tarla vasıflı taşınmaz üzerine Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği tarafından çiftlik yapılması için tahsis edilmesi
114
04.04.2018
Rapor-08- Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonunun 28.03.2018 tarih 01 sayılı raporu ile Aksaray İli Merkez İlçe Bebek Köyü arazi yollarında kumlama çalışması yapılması
115
04.04.2018
Rapor-09- Jeotermal ve İçmesuları Komisyonunun 28.03.2018 tarih 01 sayılı raporu ile Aksaray İli genelindeki köylerimizde bulunan içmesuyu toplama depolarındaki klorlama sistemlerinde yetersiz ve arızalı olanların incelenmesi
116
04.04.2018
Rapor-10- Köye Hizmet Götürme ve Köye Dönüş Komisyonunun 28.03.2018 tarih 01 sayılı raporu ile Aksaray İli Merkez İlçe Karataş Köyü Sağlık Evinin yıkılan ihata duvarının yeniden yapılması
117
05.04.2018
Rapor-11- Topluma Yönelik Sosyal İşler Komisyonunun 28.03.2018 tarih 01 sayılı raporu ile Aksaray İli Merkez İlçe Taptuk Emre Köyü sınırları içerisinde bulunan Taptuk Emre Türbesine bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılması
118
05.04.2018
İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Seçimi (1 bir yıl süre ile Açık Oyla)
127
06.04.2018
Rapor-12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.04.2018 tarih 01 sayılı raporu ile Aksaray İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yol Programı