İL GENEL MECLİSİ BASIN BÜLTENİ
 
TARİHİ          : 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında
YERİ              : İl Genel Meclis Toplantı Salonu
 
Yoklama alındı ve yeter sayı sağlandı.
 
KARAR NO
KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU                                                    
86
03.04.2017
3 İl Encümeni Seçimi
89
04.04.2017
İl Özel İdaresi tarafından Tuz Gölü ve Ihlara Özel Çevre Koruma alanlarında kalan 17 köye hizmet verilmektedir. Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1.000 adet Çöp Konteyneri temini için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ayni ve nakdi yardım talep edilmesi
90
04.04.2017
İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün İlköğretim Okulları bakım ve onarım giderleri harcama kalemine tahsis edilen ödenekten 1.360.000,00 TL ödeneğin alınarak ilçelerimize aktarılması
91
05.04.2017
İlimizde bulunan kasabalar ve vatandaşların talebi olan İl Özel İdaresine ait vidanjörün kiralanması için fiyat tespit edilmesi
92
05.04.2017
İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesinde Birliklere Yardım harcama kalemine, Ağaçören ile Sarıyahşi İlçesi taş toplama makinesi almak için ve Gülağaç İlçesi kabak eleme makinesi ile Güzelyurt İlçesi soğuk hava deposu için, adı geçen her bir ilçeye ayrı ayrı ayrılan 35.000,00.-TL’lik ödeneklerin alınarak İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine gönderilmesi
93
05.04.2017
Eskil İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulunun çevre düzenlemesi ve ihata duvarı yapılması
94
05.04.2017
Ortaköy İlçesinde yeni yapılan İmam Hatip Lisesi bahçesinin çevre düzenlemesinin yapılması
95
05.04.2017
Güzelyurt İlçesi Selime Kasabasında bulunan eski ortaokul binasının tadilatının yapılarak Halk Eğitim Merkezine devrinin yapılması
96
05.04.2017
Aksaray İli Merkez İlçe Akhisar Köyü sınırları içerisinde bulunan tarihi ve turistik olan Çanlı Kilise’nin Çevre düzenlemesinin yapılması
97
05.04.2017
Aksaray İli Ortaköy İlçesi Çatin Köyünde 1195 parsel numaralı mülkiyeti Hasan KOCAÖZ’e ait tarla vasıflı taşınmaz üzerine “Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Alanı” kurmak amacı ile hazırlanan imar planı paftaları
98
06.04.2017
Aksaray İli Ortaköy İlçesi Bozkır Köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 27 adet taşınmazın satılması
99
06.04.2017
Aksaray İli Merkez İlçesi Sağlık Köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 47 adet taşınmazın satılması
100
06.04.2017
İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçesinden alınan kaz projesi kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilerimize dağıtılan kazların yerinde incelenmesi
101
06.04.2017
İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçesinden Sarıyahşi ile Eskil İlçelerine alınarak kurulan selektör makinesinin yerinde incelenmesi
104
07.04.2017
İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Seçimi
108
07.04.2017
Aksaray İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yol Yapım Programının hazırlanması