Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu.
İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları nedeniyle menfaatinin ihlal edildiğini düşünen gerçek ve tüzel kişiler, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu ile kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu’na 28 Mart 2013 tarihli ve 28601 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 29/03/2013 tarihi (Mahallî idarelerin, bağlı idarelerinin ve birliklerinin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları hakkında 29/3/2014 tarihi) itibarı ile şikâyet başvurusunda bulunabilecektir.
 
   Şikayet başvuru formlarına Kamu Denetçiliği Kurumunun resmi internet sitesi olanwww.ombudsman.gov.tr ile www.kamudenetciligi.gov.tr web adreslerinden ulaşılabilecektir.