T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
İL OLAĞANÜSTÜ HAL BÜROSU
 
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİNE DAİR İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
 
23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince valilikler veya Resmî Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.Başbakanlık internet sitesi üzerinden http://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinden evrakları temin edebileceklerdir.
685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvurular “Minarecik Mah. Mehmet Altınsoy Cad. No: 3 Aksaray” adresindeki Akaray Valiliği Ek-2 Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Şefliği’nden sayı alınarak yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.13.07.2017
 
                                                                                                                                                                Aksaray Valiliği