Tuz Gölü Atış Alanının Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edilmesine İlişkin Duyuru
 
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığının  Hisar Projesi kapsamında Tuz Gölü güneyinde füze atışlı testlerin yapılabilmesi maksadıyla, 23 Temmuz - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında bahse konu bölge geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.
Söz konusu bölgeye dair koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihler aşağıda sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.